Ditt mående i fokus

Välkommen till Agada.se! Vi är en fristående och oberoende sida som ger privatpersoner tips på hur de kan förbättra sitt mående genom att underlätta i sitt vardagsliv.

tired-overworking-businessman-with-laptop-in-modern-white-office-picture-id833226536-light

Olika behandlingstyper

Om du behöver hjälp av en psykolog eller terapeut så kan du med fördel vända dig till en vårdcentral som kan lotsa dig rätt.


Det är viktigt att vi tänker på ventilationen i våra hus samt lägenheter. Vi har börjat arbeta med ett företag som hjälper våra nära och bekanta samt även oss själva med diverse uppdrag som rör självdragsventilationen, FTX aggregat samt system som för FTX ventilationer. Det är vanligt att äldre hus & mekanisk frånluft ofta hör ihop.. Därför är ett skifte från det till självdrag är en investering för hälsan.

Det blir allt vanligare att söka hjälp för psykisk ohälsa. På denna plattform kan du boka tid med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Ni träffas antingen på en mottagning eller online på Agadas plattform.

Våra partners

Vi arbetar med båda tandläkare samt naprapater i hela Stockholm. Det man lätt kan glömma är att saker såsom en stel rygg eller idrottsskada kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Likaså gäller det tandhälsan, att besöka en tandläkarklinik mellan jämna mellanrum för att hålla tänderna frisk är en hygienfaktor som gagnar hälsan i sin helhet. Med det sagt ar vi både tandläkare vi arbetar med samt en naprapat. Ni finner deras kontaktuppgifter nedan.

https://tandläkarestockolm.nu/kontakta-oss/

https://naprapatistockholm.nu/kontakta-oss/

 

 

Tillgänglig vård

Det är av stor vikt att vården är tillgänglig för de människor som är i behov av hjälp. I Sverige finns det en vårdgaranti som ger människor rätt till vård inom vissa tidsfrister.

Räntevillkor

Vetenskap

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att all sjukvård ska utgå ifrån beprövad erfarenhet och verksamhet.

Lånevillkor

Trygghet

Om du har synpunkter på hälso- och sjukvården eller andra vårdformer kan du vända dig till ansvariga myndigheter.

Finansiering 1

 

Renovera lägenheten och höj värdet på din bostad

Med små medel kan man höja både standarden och värdet på sin lägenhet. Genom att renovera badrum, genomföra en köksrenovering och anlita golvslipning kan man höja värdet på sin lägenhet. Vi ger dig tips på hur du kan tänka kring renoveringar för att förbättra lägenhetens försäljningsvärde. Tillbyggnad alternativt utbyggnad av sjukhus samt vårdcentraler har varit en stor puck senaste åren. Många tandläkarkliniker har behövt utföra diverse tillbyggnader då de utökat sina resurser. Även om denna hantverkare är specialiserade på utbyggnad av hus så ska man inte låta skenet bedra då de klarat av mycket arbete när det kommer till sjukvårdssektorn.

Det har blivit mer regel än undantag att en lägenhetsinnehavare genomför en lägenhetsrenovering innan den säljer ett hus. Det beror på att marknaden för bostadsrätter är het i stora delar av Sverige och det finns goda möjligheter att tjäna pengar på en lägenhetsförsäljning. Bostadsrättsköpare ställer också allt högre krav på bostadens skick när de ska köpa en bostad. Det är många personer som explicit frågar mäklaren om det har skett en lägenhetsrenovering innan de köper en bostad, då den som köper en bostadsrätt inte alltid är beredd att lägga tid på en köksrenovering eller golvslipning själv. Ett nytt och fräscht kök är något som många efterfrågar när man ska köpa en nyrenoverad lägenhet, då köket är ett av lägenhetens viktigaste rum. Det är dock inte alla renoveringar som höjer värdet på en bostad, i den här artikeln redogör vi för vilka inslag i en lägenhetsrenovering som har möjlighet att höja värdet på en bostad.

Renovera badrum – ett stalltips om du vill höja lägenhetens värde

Den som går in och tittar på en valfri bostadsannons på internet kommer med stor sannolikhet hitta en lägenhet med ett nyrenoverat badrum. Ett nyrenoverat badrum indikerar ofta på att lägenheten är i gott skick. Ett hett tips är därför att renovera badrum i syfte att värdet på lägenheten ska stiga. Det finns flera olika sätt att renovera badrum på. Det viktigaste är att badrummet har klinkers eller kakel som är estetiskt tilltalande och att duschen, badkaret och handfatet är fräscht och rostfritt. Ett annat sätt att höja värdet på lägenheten är att se till att installera tillval i samband med att du väljer att renovera badrum, som att sätta in golvvärme eller installera ett exklusivt badkar med bubbel. Kostnaden för att renovera badrum beror på hur omfattande renovering du vill göra.

En köksrenovering kan lyfta lägenheten i grunden

I Sverige är det mycket vanligt med köksrenoveringar bland husägare. Det förekommer givetvis också i hög utsträckning att bostadsrättsinnehavare väljer att göra en köksrenovering, men inte alls i samma utsträckning. Om du ska sälja din bostad bör du överväga om du ska genomföra en köksrenovering först. Det finns många fina lägenheter som är centralt placerade, men som har ett något slitet och nedgånget kök. Genom att göra en köksrenovering kan du byta golvet i köket, byta ut slitna avloppsrör och sätta in en ny diskbänk och byta ut gamla vitvaror. I samband med en köksrenovering bör du även ta hjälp av en målare på ett måleri för att måla om väggarna och skåpen i köket.

Golvslipning är en billig metod för att göra lägenheten mer attraktiv

Golvet i en lägenhet slits relativt snabbt. Ett golv behöver slipas efter 5 – 10 år beroende på vilket golv du har. Men även om ditt golv inte är i behov av en golvslipning, så kan du välja att anlita en golvläggare för golvslipning av rena estetiska skäl. En golvläggare kan hjälpa dig med golvslipning på olika sätt, genom att slipa ett gammalt trägolv kan det se alldeles nytt ut vid en lägenhetsvisning. Tänk på att du får ROT-avdrag för att anlita en golvläggare för att utföra golvslipning vilket gör att du får skattereduktion för golvläggarens arbetskostnad, du får dock inte nedsättning på skatten för materialet som används vid golvslipningen. Om golvet är mycket slitet kan du be en golvläggare att lägga ett nytt golv, detta är särskilt att rekommendera om du har en plastmatta istället för ett trägolv. Kontakta årets hantverkare som hjälpt oss enormt med att slipa våra golv.

Ta hjälp av ett måleri för att fräscha upp väggarna innan en försäljning

En lägenhet slits med tiden. Som lägenhetsinnehavare spikar man ofta i väggarna för att sätta upp tavlor och annan inredning, vilket kan skapa hål och andra defekter i väggarna. Ett bra sätt att avhjälpa detta är att ta hjälp av en erfaren målare på ett måleri som kan måla om hela lägenheten interiört. Det kostar inte särskilt mycket att anlita ett måleri i jämförelse med den arbetsinsats som målaren gör. En målare kan måla över fläckar på väggarna och spackla över eventuella hål. Du kan med fördel ta kontakt med en inredningsspecialist för att höra vilka färger på väggarna som är särskilt gångbara på marknaden. Många målerier har samarbeten med inredningsspecialister och de kan tillsammans komma fram till vilka färger som målaren ska använda sig av i sitt arbete. ROT-avdraget gäller även för arbetskostnaden för en målare, vilket innebär att du kan dra av 30 procent på skatten för målarens timkostnad. Om du anlitar ett måleri med F-skattsedel så ordnar de som regel ROT-avdraget åt dig, det är inget som du och den målare du anlitar behöver ordna med. De som har målat sjukhus mest i Stockholm är Måleri Stockholm

Steg för steg: Så fungerar en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en komplicerad process. Det är en process som är svår att hantera både rent juridiskt och på ett känslomässigt plan. Vi försöker i den här texten reda ut hur en vårdnadstvist går till och hur en familjejurist i Stockholm kan hjälpa till att företräda dig som hamnat i en tvist om vårdnaden. Kontakta en familjerätts advokat 2021, via våra tips.

I svensk familjerätt är utgångspunkten att föräldrarna till ett barn ska ha delad vårdnad. Om ett barn föds och föräldrarna är gifta så får de per automatik delad vårdnad om barnen. Men om mamman till barnet inte är gift så behöver man ansöka om delad vårdnad hos socialnämnden eller ansöka hos familjerätten i Stockholm om fastställande av faderskap. I många fall så klarar föräldrarna av att ha delad vårdnad om barnet. Men detta förutsätter att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnets bästa och att samarbetet fungerar på ett bra sätt. Det är dock relativt vanligt att föräldrar blir oense om viktiga frågor kring barnet och att detta slutar i en vårdnadstvist. Om du hamnar i en sådan tvist bör du så fort som möjligt ta kontakt med en familjejurist som har god erfarenhet och kunskap inom rättsområdet familjerätt.

En vårdnadstvist inleds med en ansökan om stämning

Det finns klara regler i svensk familjerätt som föreskriver hur en vårdnadstvist fungerar. Reglerna om vårdnad om barn återfinns i föräldrabalken, medan reglerna om hur processen i mål om familjerätt återfinns i rättegångsbalken. En vårdnadstvist inleds genom att en av föräldrarna skickar in en stämningsansökan gentemot den andra föräldern. Föräldern behöver då presentera den bevisning som den vill att domstolen ska döma utifrån. Den andra föräldern ges då tillfälle att skriftligen bemöta de omständigheter som anges i stämningsansökan och hur han eller hon ställer sig till yrkandet. I Stockholm finns det flera tingsrätter som prövar mål om vårdnadstvister. Ta alltid hjälp av en familjejurist om du är i färd med att stämma den andra parten i fråga om vårdnaden eller om du har blivit stämd.

Tingsrätten kallar till muntlig förberedelse i vårdnadstvisten

Processen i en vårdnadstvist, som är en tvist inom rättsområdet familjerätt, inleds med att tingsrätten kallar båda föräldrarna till en muntlig förberedelse. Under den muntliga förberedelsen försöker tingsrätten förstå vad parterna har för inställning till tvisten och utreder huruvida det finns möjlighet för föräldrarna att frivilligt komma överens om vårdnaden. Under den muntliga förberedelsen kan rätten fatta ett tillfälligt beslut om hos vilken av föräldrarna som barnet ska bo hos och hur föräldrarnas umgänge med barnet ska ske, fram till dess att tingsrätten fattat ett slutligt beslut. Där kan bodelning som även ingår inom humanjuridiken spela en avgörande roll.

Tingsrätten håller huvudförhandling och fattar beslut om vårdnaden

Inom rättsområdet familjerätt så avslutas målen ofta genom en huvudförhandling. I en vårdnadstvist så är det i huvudförhandlingen som domstolen slutligt avgör vårdnadstvisten. Båda parterna är närvarande tillsammans med varsin familjejurist, om parterna nu har valt att företrädas av familjejurister som ombud i tvisten. Under huvudförhandlingarna får föräldrarna berätta om sin syn på vårdnadstvisten och uttrycka hur de vill att rätten ska döma. Det är ofta en dålig idé att företräda sig själv i en vårdnadstvist, ta hjälp av en kunnig familjejurist i Stockholm som kan föra din talan.

NEDAN FINNER DU FÖRETAG VERKSAMMA ALLT FRÅN ATT RENOVERA BADRUM / BADRUMSRENOVERING. FAMILJEJURISTER SAMT ADVOKATER ÄR ÄVEN FÖRETAG SOM VÄLJER ATT STÖTTA VÅR VERKSAMHET