Ångest och oro

Ångest är en stark känsla av oro och rädsla som kan upplevas både fysiskt och psykiskt. Symptomen beror på att kroppen förbereder sig på att hantera ett upplevt hot. Kroppen gör sig redo genom att aktivera det sympatiska nervsystemet och öka mängden stresshormon i blodet.

Detta gör oss redo för action och förbättrar chanserna att överleva hotet. Hotet behöver dock inte vara verkligt utan kan också vara en produkt av vårt tänkande.

Vanliga fysiska symtom vid ångest är hög puls, yrsel, andnöd, ont över bröstet, illamående, stickningar i händerna, muntorrhet, klump i magen och en känsla av att vara svag i musklerna.

Oro är en mildare form av ångest. Det är inte alltid man förstår att symtomen i kroppen beror på ångest. På Agada kan du träffa en behandlare för att förstå och behandla din ångest.

Mer information om ångest och oro

Se hemsidan för Ångestsyndromsällskapet (ÅSS). Det är en rikstäckande förening för personer som lider av ångest.

Se hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Det är en organisations som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges möjlighet till ett bättre liv.

Se vårdguidens information om ångest och oro.

Möt våra behandlare