Självhjälpsprogram

Varför självhjälpsprogram?

Undrar du ibland över varför du mår som du gör? Du är inte ensam. Det finns idag väldigt mycket kunskap om varför vi mår som vi mår och varför vi gör som vi gör - helt enkelt om hur beteenden, tankar och känslor fungerar.

Forskare har nyligen kommit fram till att du inte kan styra dina tankar. Det är istället kontraproduktivt om du försöker med det och du adderar bara mer tankeinnehåll till den negativa tanken. Istället gäller det att bli medveten om sina tankar och känslor och förhålla sig till dem och agera i den riktning som man vill agera.

Vi erbjuder ett antal olika behandlingsprogram som hjälper dig att ta makt över ditt eget välmående. Programmen bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och har en bevisad effekt. Du kan välja att gå ett program som hjälper mot Stress, Sömnsvårigheter eller Depression.

Hur fungerar självhjälpsprogrammen?

Självhjälpsprogrammen är uppbyggda som online-kurser uppdelade i olika moduler. I varje modul ingår både fakta och övningar där du får arbeta med olika verktyg och metoder som i forskning har visat sig ha en betydande effekt på vårt välmående och vår livskvalitet. Modulerna låses upp efter hand då det är viktigt att det går lite tid mellan varje del och att du gör dem i rätt ordning.

Programmen är alltid ledda av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut för att du ska få vägledning under tiden. Det ingår tre stycken sessioner om 30 minuter i varje behandlingsprogram. Vanligtvis har man en session i början, en i mitten och en i slutet av behandlingsprogrammet, men det kan du bestämma tillsammans med din behandlare. Det går förstås också bra att boka fler sessioner om man vill det.

Vad kostar det att gå ett självhjälpsprogram?

Varje självhjälpsprogram kostar 4 500 kr och du har då tillgång till allt innehåll under 15 veckor. Dessutom ingår tre stycken sessioner om 30 minuter med en av våra legitimerade psykologer eller psykoterapeuter.

Hur gör jag?

Skicka ett mail med vilket program du vill gå till info@agada.se så hjälper vi dig!

Möt våra behandlare

Läs mer om depression

No Post Image

Du är inte dina tankar - ta hjälp av ACT

Vi människor tenderar att uppfatta verkligheten utifrån de tankar vi tänker. I terapiformen Acceptance Commitment Therapy (ACT) övar man på att se tankar som endast tankar, istället för verklighet. Detta kallas kognitiv defusion.

Postat 06 Feb 2018