Depression

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Ungefär var femte person har någon gång haft en depression i Sverige.

Kännetecknande för en depression är att känna sig nedstämd, olycklig, sårbar och känslig. Aptiten och sömnen kan förändras och man kan uppleva att det är svårare att fatta beslut och koncentrera sig. En del blir mer rastlösa medans andra snarare blir undvikande och har svårt att få saker gjorda.

Oftast upplever en deprimerad person en överhängande trötthet, man kan ha skuldkänslor och en återkommande oro.

Depressioner kan vara svåra att förstå sig på. På Agada har du möjlighet att kontakta en behandlare för att få hjälp med din depression.

Guidat behandlingsprogram mot depression

Vi erbjuder ett antal olika behandlingsprogram som hjälper dig att ta makt över ditt eget välmående. Programmen bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och har en bevisad effekt. Du kan välja att gå ett program som hjälper mot Stress, Sömnsvårigheter eller Depression.

Läs mer om våra behandlingsprogram här.

Mer information om depression

Se vårdguidens information om depression.

Se hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Det är en organisations som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges möjlighet till ett bättre liv.

Se Riksförbundet balans hemsida. Den är för dig med bipolär sjukdom, depression, dystemi utmattningssyndrom (utbrändhet) eller utmattningsdepression.

Möt våra behandlare

Läs mer om depression

No Post Image

Du är inte dina tankar - ta hjälp av ACT

Vi människor tenderar att uppfatta verkligheten utifrån de tankar vi tänker. I terapiformen Acceptance Commitment Therapy (ACT) övar man på att se tankar som endast tankar, istället för verklighet. Detta kallas kognitiv defusion.

Postat 06 Feb 2018