Vill du träffa en psykolog?

På Agada har du möjlighet att via internet få psykologisk behandling och träffa en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du som vill prata med någon, få stöd eller lider av psykisk ohälsa kan boka en tid med en av våra behandlare. Du som inte lider av psykisk ohälsa men vill prata med en psykolog för att hitta utvecklingsmöjligher och nya vägar i livet är också välkommen att boka en tid.

Hur går det till?

När du träffar en behandlare för första gången, så gör ni en kartläggning av din problematik. Beroende av dina utvecklingsområden och problem kan kartläggningen fortsätta olika lång tid.

Vanliga orsaker till att man söker kontakt

Depression

Sömnsvårigheter

Stress- och utmattningssyndrom

Ångest och oro

Panikångest

Specifika fobier

Social ångest och fobi

Problem i parrelationer

Personlig utveckling

HBTQ

Behandling och behandlingsprogram

Efter kartläggningen, så bestämmer du och din behandlare hur din fortsatta behandling ska se ut. Ni kan fortsätta med behandlingen genom att träffas genom videosessioner eller lägga till ett webbaserat behandlingsprogram. Läs mer om Agadas behandlingsprogrammet här.

Tryggt och säkert

Du ska känna dig säker och trygg när du använder Agadas plattform. All information som du anger på plattformen krypteras och hanteras utifrån de lagar och regler som finns för dataskydd. Systemet är utformat så att det endast är din behandlare som är behörig att se den information du anger.

Pris för registrering

Att registrera ett konto på Agadas hemsida är kostnadsfritt.

Pris för en session

Behandlare fastställer sina egna arvoden per session. Priset för dig som klient kan därför variera beroende på vilken behandlare du väljer. Du finner ditt totala pris i informationen på varje behandlares profil.

Var finns vi

Agada har psykologer och psykoterapeuter i Stockholm, Göteborg och Malmö samt flera andra städer och orter i Sverige.