HBTQ

HBTQ- personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra och mår därför ofta sämre. Hos Agadas behandlare kan du hitta någon att prata med om frågor rörande din psykiska hälsa och situation.

Mer information om HBTQ

Du kan läsa mer om HBTQ-frågor på RFSLs hemsida eller på Föreningen för transpersoners hemsida.

Se hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Det är en organisations som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges möjlighet till ett bättre liv.

Möt våra behandlare