Om Agada

Agada vill erbjuda dig säker, evidensbaserad och kostnadseffektiv psykologisk behandling och vägledning över internet.

Kontakt med Agada

Maila info@agada.se för att kontakta Agada.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor.

Integritetspolicy

Agada värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter med största omsorg. Agada har upprättat en integritetspolicy där du kan läsa mer om hur vi hanterar den information som våra användare anger i plattformen.

Etiska riktlinjer

De psykologer och psykoterapeuter som är en del av Agadas internettjänst åtar sig att följa de yrkesetiska riktlinjer som finns upprättade av de nordiska psykologförbunden för legitimerade psykologer samt de yrkesetiska principer som finns upprättade av psykoterapicentrum för legitimerade psykoterapeuter.

Mår du mycket dåligt?

Ibland kan det vara väldigt tungt att lida av psykisk ohälsa. Den här internettjänsten är tyvärr inte utformad och lämpad för personer som behöver akut vård. Om du har ett självskadebeteende, är psykotisk eller har planer på att suicidera är det viktigt att du direkt upprättar en kontakt med lämplig vårdinrättning inom den allmänna sjukvården. Du kan också ringa 90101 för att nå Minds självmordslinje om du oroar dig för dig själv eller någon närstående. Mind har öppet kl. 06-24 varje dag.

Om du tror det finns en akut risk för ditt liv ring 112 eller sök upp närmaste psykiatriska akutmottagning.