Panikångest

Panikångest är en mycket obehaglig känsla och en stark form av ångest. Känslan ger både psykiska och fysiska symtom.

Vid panikångest finns det en rädsla att tappa kontrollen eller dö och ångesten upplevs ofta komma plötsligt utan förvarning. Detta kan man också kalla panikattack. Ångest går över av sig själv och är inte farlig.

På Agada kan du få hjälp av en psykolog eller psykoterapeut att förstå dig på och behandla din panikångest.

Mer information

Se hemsidan för Ångestsyndromsällskapet (ÅSS). Det är en rikstäckande förening för personer som lider av ångest.

Se hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Det är en organisations som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges möjlighet till ett bättre liv.

Se Vårdguidens information om Panikångest och paniksyndrom.

Möt våra behandlare