Personlig utveckling

Frånvaron av psykisk ohälsa betyder inte per automatik välbefinnande, god prestation och lycka. På agada kan du prata med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut även om du inte har psykisk ohälsa. Syftet kan exempelvis vara att utvecklas i din yrkesroll, att bli en bättre ledare eller att etablera bra vanor eller nå viktiga mål.

Möt våra behandlare