Du är inte dina tankar - ta hjälp av ACT

Vi människor tenderar att uppfatta verkligheten utifrån de tankar vi tänker. I terapiformen Acceptance Commitment Therapy (ACT) övar man på att se tankar som endast tankar, istället för verklighet. Detta kallas kognitiv defusion.

Jämför exempelvis din uppmärksamhet med ljuset från en ficklampa. Anta att ficklampan lyser runt i en becksvart stor fantastisk helgedom eller kyrka. Ljuset är kanske vid ett tillfälle riktat mot lite grus på golvet och blir suddigt pågrund av allt damm. Vid ett annat tillfälle är lampan riktad uppåt och lyser upp mot de vackra målningarna som pryder taket. På samma sätt är det med våra tankar. Lika mycket som ficklampan är det den lyser på, är vi de tankar vi uppmärksammar i vårt medvetande. Vi är varken våra positiva eller våra negativa tankar.

I ACT övar man på att rikta uppmärksamheten mot sinnesförnimmelser i nuet och att släppa taget om tankar som inte är ändamålsenliga med den riktning som du vill gå i livet. Man lär sig ett förhållningssätt till sina tankar och känslor. Det finns idag flera forskningstudier som stödjer ACTs effekt vid exempelvis depression, kronisk smärta, ångest, övervikt, epilepsi och flera andra problem. Målet är inte bara en minskning av problemen i sig, men framförallt att skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv utifrån vad individen värderar som viktigt i livet.

Bläddra gärna igenom våra behandlare på Agada och se om någon kan erbjuda dig ACT.

Obs! Agada förespråkar inte någon viss religion. Vi önskar dig välkommen oavsett religion, icke-religion, etnisk tillhörighet, ålder och sexuell läggning. Kom som du är helt enkelt!