Social ångest och fobi

Uppskattningsvis lider ca 8 % av Sveriges befolkning, ungefär en halv miljon svenskar av måttlig eller svår social fobi. Att ha social oro, känna sig osäker och nervös i sociala situationer är inget ovanligt. Många tycker exempelvis att det är jobbigt att tala inför människor i grupp. Vid social ångest är man rädd att skämma ut sig eller göra bort sig inför andra människor. Detta kan göra att man undviker eller uthärdar sociala situationer med stort obehag. Det är vanligt att man vid social ångest hittar på olika knep för att dölja sin oro som i slutändan leder till mer oro och ångest. Grundproblemet i alla fobier är, att ju mer du försöker undvika de “hotfulla” situationerna, desto svårare blir det att vara i situationen och desto starkare blir din ångest på sikt. Om rädslan gör att du inte kan leva ditt liv som du vill leva det är det bra att söka hjälp. På agada kan du få hjälp av en behandlare att förstå och behandla din sociala ångest.

Mer information om ångest

Se hemsidan för Ångestsyndromsällskapet (ÅSS). Det är en rikstäckande förening för personer som lider av ångest.

Se hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Det är en organisations som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges möjlighet till ett bättre liv.

Se vårdguidens information om Social ångest och social fobi.

Möt våra behandlare